ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، پودر بندکشی

ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، پودر بندکشی

سدیم گلوکونات

سدیم گلوکونات | گلوکونات سدیم ماده‌ای شیمیایی است که در صنایع مختلف کاربردهای فراوان دارد، از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این ماده به نرم‌کنندگی و رقیق‌کنندگی می‌توان اشاره کرد. همچنین گلوکونات سدیم ماده‌ای پایدارکننده است.
مواد اولیه

سدیم گلوکونات

سدیم گلوکونات | گلوکونات سدیم ماده‌ای شیمیایی است که در صنایع مختلف کاربردهای فراوان دارد، از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این ماده به نرم‌کنندگی و رقیق‌کنندگی می‌توان اشاره کرد. همچنین گلوکونات سدیم ماده‌ای پایدارکننده است.

مشخصات فنی محصول

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین