افزودنی زودگیر بتن

افزودنی زودگیر بتن

افزودنی زودگیر بتن

افزودنی زودگیر بتن | جهت ساخت بتن زود گیر و افزایش سرعت گیرش بتن جهت گیرش سریع بتن و محافظت بتن از یخ زدگی در هوای سرد و اینکه در هوای سرد بدون نگرانی از یخ زدگی بتن اقدام به بتن ریزی نماییم و چگونه سرعت گیرش بتن را افزایش دهیم ؟

افزودنی زودگیر بتن محصولی فرموله شده و توانمند از روان سازهای بتن، ژل میکروسیلیس مواد آب بندی ، کاتالیزورهای پرکننده و الیاف پلی پروپیلن و مواد تسریع دهنده گیرش بتن می باشد که می توان گفت با ترکیب از چندین محصول موثر و مورد نیاز برای بتن می باشد.

افزودنی زودگیر بتن برای بتن ریزی در آب و هوای سرد انتخاب مناسبی می باشد.

 

 

headphone

گفتگوی آنلاین