دانلود مبحث 6 بارهای وارد بر ساختمان (3)

دانلود مبحث 6 بارهای وارد بر ساختمان

دانلود مبحث 6 بارهای وارد بر ساختمان

مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان که مربوط به "بارهای وارد بر ساختمان" است اولین بار در سال 1380 منتشر گردید و دو آیین‌نامه موجود در کشور را تحت عناوین: آیین‌نامه حداقل بار وارده بر ساختمان‌ها و ابنیه فنی - استاندارد شماره 519 سال 1379، و" آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله" استاندارد شماره 2800 سال 1378 را در برگرفت. ویرایش دوم این مبحث نیز در سال 1384 و در پی تغییرات گسترده در ویرایش سوم استاندارد 2800 انتشار یافت.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
2 مبحث 6 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
3 بارگزاری باد در سازه ها طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین