پوشش آب بند

پوشش آب بند

پوشش آب بند

پوشش آب بند فروشگاه ایران ایمارت

نفوذگر آب بند کننده و کریستال شونده مناسب جهت آب بندی داخلی و خارجی انواع سطوح بتنی جدید و قدیمی

استفاده از نفوذگر آب بند کننده و کریستال شونده جهت آب بندی مخازن آب آشامیدنی، سیستم های فاضلابی ، سازه های دریایی ، تونل ها ، منهول ها ، گذرگاه های زیرزمینی و حوضچه های پرورش ماهی

استفاده از نفوذگر آب بند کننده و کریستال شونده در چاله آسانسورها ، دیوارهای حائل ، فونداسیون ساختمان ها و پارکینگ ها

نفوذگر آب بند کننده و کریستال شونده مناسب جهت آب بندی پلنت های عملیاتی آب و فاضلاب ، حوضچه های نگهدانده آب

مشاهده محصولات آب بند

headphone

گفتگوی آنلاین