قیمت آب بند

قیمت آب بند

قیمت آب بند

قیمت آب بند از فروشگاه ایران ایمارت

یکی از مواردی که در مورد سازه‌های بتنی بلاخص مواردی که در مجاورت دائم یا غیر دائم با آب و مواد شیمیایی است بسیار دارای اهمیت است. عملکرد مسدود کنندگی در برابر تراوش، نفود فشار با تهاجم آب حاوی مواد شیمیایی علاوه بر تحمل خوب باربری آن می باشد. در این راستا باید بتنی ساخته شود که اصطلاحا آب بند مکمل با watertight گفته می شود. از نظر محدود کردن آسیب دیدگی بتن ، در حقیقت مناسبتر آن است که از اصطلاح بتن غیر قابل نفوذ استفاده گردد.

مشاهده محصولات آب بند

headphone

گفتگوی آنلاین