آنی گیر نشتی سطوح بتنی

آنی گیر نشتی سطوح بتنی

آنی گیر نشتی سطوح بتنی

آنی گیر نشتی سطوح بتنی فروشگاه ایران ایمارت

یک محصول پودری بر پایه سیمان پرتلند و اصلاح شده با مواد آب‌بند کننده و زودگیر کننده و زودسخت شونده می‌باشد که با آب مخلوط شده و جهت آب‌بندی و رفع نشت درزها، ترک ها و سوراخ‌های سطوح سیمانی و بتنی به کار می‌رود.

headphone

گفتگوی آنلاین