ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

فوم آب بند کننده

فوم آب بند کننده

فوم آب بند کننده

فوم آب بند کننده فروشگاه ایران ایمارت

از واکنش متیلن دی ایزوسانات با پلی اول ها و برخی افزودنی های شیمیای دیگر پدید می آید و در مقابل سایش ضربه و ترک خوردگی بسیار مقاوم می باشد. 

مشاهده محصولات آب بند کننده

headphone

گفتگوی آنلاین