ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

آزمون نظام مهندسی (32)

آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی

 

آزمون نظام مهندسی  منحصراً از فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری، معماری، ترافیک صورت می‌پذیرد و هدف از شرکت در این آزمون اخذ پروانه نظام مهندسی می باشد.

مبنای محاسبه سوابق کاری جهت ثبت نام ، از زمان فارغ التحصیلی و اخذ مدرک برای کلیه داوطلبان منظور می‌گردد.

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1آزمون محاسبات عمران 96 نظام مهندسی آزمون های مهندسی مشاهده
2آزمون نظارت عمران 96 نظام مهندسی آزمون های مهندسی مشاهده
3آزمون آزمایشی ارشد عمران پارسه آزمون های مهندسی مشاهده
4آزمون برق محاسبات 96 آزمون های مهندسی مشاهده
5آزمون برق نظارت 96 آزمون های مهندسی مشاهده
6آزمون عمران اجرا 96 آزمون های مهندسی مشاهده
7آزمون عمران محاسبات 96 آزمون های مهندسی مشاهده
8آزمون معماری اجرا 96 آزمون های مهندسی مشاهده
9آزمون عمران نظارت 96 آزمون های مهندسی مشاهده
10آزمون معماری نظارت 96 آزمون های مهندسی مشاهده
11آزمونک مبحث 9 ویژه عمران آزمون های مهندسی مشاهده
12آزمونک مبحث 9 ویژه معماری آزمون های مهندسی مشاهده
13پاسخ تشریحی اجرا آبان93 آزمون های مهندسی مشاهده
14سوالات عمومی وزارت نیرو آزمون های مهندسی مشاهده
15پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی ارشد آزمون های مهندسی مشاهده
16پاسخ تشریحی محاسبات اسفند ۹۵ آزمون های مهندسی مشاهده
17پاسخ تشریحی محاسبات بهمن 94 آزمون های مهندسی مشاهده
18پاسخ تشریحی محاسبات مرداد 94 آزمون های مهندسی مشاهده
19پاسخ جوش آزمون های مهندسی مشاهده
20پاسخ نظارت عمران اسفند 95 آزمون های مهندسی مشاهده
21پاسخنامه ازمون طراحی مهر 96 آزمون های مهندسی مشاهده
22پاسخنامه آزمونک مبحث 9 ویژه عمران آزمون های مهندسی مشاهده
23پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت معماری اسفندماه ۹۵ آزمون های مهندسی مشاهده
24پاسخنامه تشریحی محاسبات عمران مهرماه ۹۶ آزمون های مهندسی مشاهده
25پاسخنامه تشریحی کارشناسی رسمی 96 آزمون های مهندسی مشاهده
26سوال جوش آزمون های مهندسی مشاهده
27سوالات آزمون محاسبات اسفند ۹۵ آزمون های مهندسی مشاهده
28سوالات معماری نظارت با پاسخ آزمون های مهندسی مشاهده
29سوالات و کلید نقشه برداری اسفند 95 آزمون های مهندسی مشاهده
30معماری نظارت اردیبهشت 97 آزمون های مهندسی مشاهده
31منابع کنکور ارشد شهرسازی 95 آزمون های مهندسی مشاهده
32منابع کنکور ارشد معماری 95 آزمون های مهندسی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین