پوشش محافظ امولسیونی

پوشش محافظ امولسیونی

پوشش محافظ امولسیونی

پوشش محافظ امولسیونی فروشگاه ایران ایمارت

گونه ای پوشش محافظتی تک جزئی به رنگ مشکی می باشد که برای جلوگیری از نفوذ املاح و یون های مخرب شیمیایی موجود در خاک روی مقاطع بتنی پیش از مدفون شدن اجراء می شود. پس از خشک شدن ، الاستیسیته زیاد و چسبندگی قابل توجهی به سطوح مورد اجرا دارد.

مشاهده محصولات پوشش محافظ

headphone

گفتگوی آنلاین