قیمت کیورینگ

قیمت کیورینگ

قیمت کیورینگ

قیمت کیورینگ از فروشگاه ایران ایمارت

کیورینگ سبب تشکیل یک فیبر محافظ در سـطح بتن می شود. هدف از ایجاد این لایه جلوگیری از تبخیر آب درون بتن ، حفظ رطوبت و کامل شدن فرآیند هیدراسیون است. مقاومت بتن دراثر استفاده از این ماده به علت در اختیار داشتن زمان کافی برای تکمیل فرآیند هیدراتاسیون افزایش می یابد.این ماده ضمن داشتن خواص عمل آوری خوب اثر سویی بر سایر خواص بتن نداشته و پس از 2 تا 3 هفته تحت تاثیر عوامل جوی از بین خواهد رفت.

headphone

گفتگوی آنلاین