ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید اینترنتی کیورینگ

خرید اینترنتی کیورینگ

خرید اینترنتی کیورینگ

خرید اینترنتی کیورینگ از فروشگاه ایران ایمارت

کیورینگ بتن برای جلوگیری از تبخیر آب از سطح بتن در شرایط آب و هوایی گرم مورد استفاده قرار می گیرد و باعث عمل آوری بتن در شرایط ایده آل می گردد. نیز عمل‌آوری بتن مجموعه اقداماتی است که طی آن رطوبت و شرایط دمایی مخلوط‌های سیمانی تازه اجرا شده را به طور ثابت نگه داشته تا فرآیند آب‌گیری (واکنش هیدراسیون) سیمان هیدرولیکی و در صورت وجود واکنش پوزولانی تا حد مطلوب انجام شده و ویژگی‌های بالقوه بتن ارتقا یابد.

مشاهده محصولات کیورینگ بتن

headphone

گفتگوی آنلاین