ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید آنلاین کیورینگ

خرید آنلاین کیورینگ

خرید آنلاین کیورینگ

خرید آنلاین کیورینگ از فروشگاه ایران ایمارت

عمل آوری بتن یا کیورینگ بتن روندی است که برای حفظ رطوبت بتن و حرارت آن در مدت زمان مشخص و بلافاصله بعد از بتن ریزی  و پرداخت سطح بتن است. نحوه عمل آوری یا کیورینگ بتن در خصوص بتن سخت شده بر روی مقاومت فشاری، دوام ، مقاومت سایشی و مقاومت در مقابل یخبندان تاثیر دارد. عمل آوری یا کیورینگ بتن در قالب سه بخش محافظت ، مراقبت و پروراندن برای بتن انجام می گیرد. عمل آوری حفاظتی به محافظت و عمل آوری رطوبتی به مراقبت ، عمل آوری گرمايی به پروراندن معروف است که این واژگان در آیین نامه بتن ایران بکار رفته است.

مشاهده محصولات کیورینگ

headphone

گفتگوی آنلاین