خرید آنلاین روغن قالب پایه آب

خرید آنلاین روغن قالب پایه آب

خرید آنلاین روغن قالب پایه آب

خرید آنلاین روغن قالب پایه آب از فروشگاه ایران ایمارت

علاوه بر قابلیت رقیق سازی با آب برای محیط زیست هم بی ضرر می باشد. این محصول قبل از بتن ریزی بر روی سطح قالب پاشیده می شود تا باز کردن قالب را آسان نماید. بعد از باز کردن قالب بتن دارای سطحی یکنواخت و صاف خواهد بود ضمن اینکه حباب های سطح بتن نیز کاهش می یابند. عملکرد این ماده به این صورت است که با سیمان واکنش داده و باعث جدا شدن راحت تره قالب می شود و تاثیر منفی در بتن ندارد و چنانچه در مقادیر پیشنهادی مصرف گردد باعث عدم چسبندگی داخل بتن نمی شود.

مشاهده محصولات روغن قالب

headphone

گفتگوی آنلاین