خرید آنلاین روغن قالب پایه نفت

خرید آنلاین روغن قالب پایه نفت

خرید آنلاین روغن قالب پایه نفت

خرید آنلاین روغن قالب پایه نفت از فروشگاه ایران ایمارت

برای استفاده روی سطوح قالب قبل از بتن ریزی و به منظور سهولت باز کردن قالب به کار می رود. پس از باز کردن قالب سطح نهایی بتن یکنواخت ، نرم و صاف خواهد بود. ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابند.

مشاهده محصولات روغن قالب

headphone

گفتگوی آنلاین