کیورینگ بتن پایه نفتی

کیورینگ بتن پایه نفتی

کیورینگ بتن پایه نفتی

کیورینگ بتن پایه نفتی فروشگاه ایران ایمارت

محلول یک رزین نفتی در حلال هیدروکربنی است که بر روی بتن تازه پوشش داده می‌شود و مانع از خروج آب بتن در سنین اولیه بتن می‌شود. مکانیسم عمل این محصول به این شکل است که با ایجاد یک فیلم پیوسته و یکنواخت بر روی سطح بتن تازه ، مانع از فرار آب بتن می‌شود.

مشاهده محصولات کیورینگ بتن

headphone

گفتگوی آنلاین