کیورینگ بتن پایه رزینی

کیورینگ بتن پایه رزینی

کیورینگ بتن پایه رزینی

کیورینگ بتن پایه رزینی فروشگاه ایران ایمارت

یک ترکیبی پلیمری امولسیونی است که بر روی بتن تازه پوشش داده می‌شود و مانع از خروج آب بتن در سنین اولیه بتن می‌شود. این پوشش می‌تواند بعداً به عنوان پرایمر جهت عملیات های بعدی روی بتن (رنگ آمیزی و... ) مورد استفاده قرار گیرد.

headphone

گفتگوی آنلاین