خرید پرایمر فرتکس

خرید پرایمر فرتکس

خرید پرایمر فرتکس

خرید پرایمر فرتکس از فروشگاه ایران ایمارت

ماده ای است دو جزئی بر پایه اپوکسی سالونت فری اصلاح شده بعنوان واسطه قوی بتن جدید به قدیم و ملزومات فلزی برای محیط های خشک و مرطوب طراحی گردیده است.

headphone

گفتگوی آنلاین