ترمیم کننده پایه سیمانی

ترمیم کننده پایه سیمانی

ترمیم کننده پایه سیمانی

ترمیم کننده پایه سیمانی فروشگاه ایران ایمارت

ترمیم ­کننده بتن، ملاتی آماده بر پایه سیمان می ­باشد و با توجه به ساختار تشکیل­دهنده این ماده که در آن از دانه ­بندی مناسب و پلیمر های فعال شده استفاده گردیده است امکان اجرای ملاتی بدون انقباض با مقاومت فشاری و چسبندگی بالا به سطوح زیر کار و همچنین امکان نفوذ ناپذیر نمودن مقطع مورد کاربرد را نیز فراهم می ­سازد.

headphone

گفتگوی آنلاین