گروت اپوکسی شیمی ساختمان

گروت اپوکسی شیمی ساختمان

گروت اپوکسی شیمی ساختمان

گروت اپوکسی شیمی ساختمان فروشگاه ایران ایمارت

گروت اپوکسی ملاتی توانمند است که پس از نرکیب اجزاء آماده مصرف می شود و از نظر کیفیت و مقاومت نسبت به همه گروت های پایه سیمانی بهتر است . گروت اپوکسی بدون روانی و شره است و از این رو می توان در کلیه سطوح افقی و عمودی و بالاسری از آن استفاده نمود. 

مشاهده محصولات گروت

headphone

گفتگوی آنلاین