الیاف پلیمری ماکروسنتتیک

الیاف پلیمری ماکروسنتتیک

الیاف پلیمری ماکروسنتتیک

الیاف پلیمری ماکروسنتتیک فروشگاه ایران ایمارت

جهت مسلح سازی بتن به منظور افزایش مقاومت، دوام، بهبود خواص مکانیکی بتن و کنترل ترک خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده انواع الیاف بتن

headphone

گفتگوی آنلاین