خرید آنلاین ترمیم کننده بتن

خرید آنلاین ترمیم کننده بتن

خرید آنلاین ترمیم کننده بتن

خرید آنلاین ترمیم کننده بتن از فروشگاه ایران ایمارت

ترمیم کننده بتن پودری آماده مصرف بر پایه سیمان، فیلرهای مستحکم و پلیمرها و مواد افزودنی انعطاف پذیر بوده که با افزودن آب به آن تشکیل بافت نرم و شکل پذیری داده و از چسبندگی قابل توجهی به مقاطع زیرکار برخوردار می باشد. از این ملات آماده مصرف و بدون انقباض جهت ترمیم قطعات بتنی پیش ساخته و گران قیمت، تسطیح کرمو شدگی و آسیب دیدگی دیوار، ستون و نمای ساختمان استفاده می گردد. تمایز خاص ترمیم کننده بتن این شرکت، قابلیت اجرا تا ضخامت یک سانتی متر بدون ترک خوردگی در هر مرحله اجرایی و مقاومت فشاري، كششی و همچنین چسبندگي بسيار زياد بر روي تمامی سطوح بتني و سیمانی می باشد.

 

headphone

گفتگوی آنلاین