خرید دوغاب میکروسیلیس

خرید دوغاب میکروسیلیس

خرید دوغاب میکروسیلیس

خرید دوغاب میکروسیلیس از فروشگاه ایران ایمارت

ماده افزودنی بسیار کارآمد حاوی پودر میکروسیلیس که مشکلات و دشواری های استفاده از پودر میکروسیلیس را باوجود حفظ مزایای آن ، برطرف نموده و برخی محدودیت های استفاده از ژل میکروسیلیس رانیز دارا نمیباشد. استفاده از این محصول علاوه بر ارتقاء کیفیت ، مقاومت و دوام بتن ، به منظور افزایش تراکم و نفوذناپذیری و تولید بتنی توانمند صورت میگیرد .این محصول بتن را در برابر عوامل مخرب فیزیکی و شیمیایی محیطی نظیر حمله سولفات ها ، یون کلر و اثرات منفی مصالح قلیایی و سنگدانه های واکنش زا ( و مانندآن ) محافظت می نماید.

headphone

گفتگوی آنلاین