قیمت دوغاب میکروسیلیس

قیمت دوغاب میکروسیلیس

قیمت دوغاب میکروسیلیس

قیمت دوغاب میکروسیلیس از فروشگاه ایران ایمارت

دوغاب میکروسیلیس محصولی کارآمد ، از ترکیب آب و پودرمیکروسیلیس و افزودنی های نگهدارنـده به شکل سوسپانسیون می باشد. دوغاب میکروسیلیس برای سـاخت بتن های توانمند ، آب بند نفوذناپذیر و همچنین ارتقاء نسبی مقاومت فشاری ، کششی و خمشی فرموله شده است.

headphone

گفتگوی آنلاین