ماکسیچیر

ماکسیچیر

ماکسیچیر

ماکسیچیر فروشگاه ایران ایمارت

اسپیسر پلاستیکی ماکسیچیر محصول مناسب سازه های با بار متوسط شبیه دال ها ، سقف های دومش ، پوترها و تیرها می باشد.

 

headphone

گفتگوی آنلاین