گروت اپوکسی پر مقاومت

گروت اپوکسی پر مقاومت

گروت اپوکسی پر مقاومت

گروت اپوکسی پر مقاومت فروشگاه ایران ایمارت

گروت سیمانی پرمقاومت محصولی آماده مصرف بر پایه سیمان بوده که با استفاده از پودرهای میکرونیزه و افزودنیهای خاص فرموله و ساختـه می شود و با افزودن آب تبدیل به ملاتی پر استحکام، بدون انقباض و با انبساط كنترل شده می گردد. این محصول بدون افزودن آب اضافی داراي پيوستگي، سيالیت  و همگني زيادی بوده و به سرعت به استحكام اوليه بالا ميرسد.

مشاهده محصولات گروت

headphone

گفتگوی آنلاین