گروت اپوکسی معمولی

گروت اپوکسی معمولی

گروت اپوکسی معمولی

گروت اپوکسی معمولی فروشگاه ایران ایمارت

گروت یک نوع ماده ی ترکیبی است که از آب ، سیمان ، ماسه ، و افزودنی های دیگر همانند ملات سیمان و ماسه تشکیل شده است. گروت در ابتدا به صورت پودر است که پس از مخلوط با آب به شکل خمیر در می آید. موارد مصرف گروت اپوکسی برای پر کردن فضاهای خالی استفاده می شود. همچنین در پر کردن ترک خوردگی های سطوح مختلف کاربرد دارد. به طور کلی پر کردن شیار ها و حفره هایی که مسدود یا قابل دسترسی نیست ، با گروت اپوکسی قابل انجام است.

مشاهده محصولات گروت

headphone

گفتگوی آنلاین