ملات خود تراز سیمانی

ملات خود تراز سیمانی

ملات خود تراز سیمانی

ملات خود تراز سیمانی فروشگاه ایران ایمارت

نوعی ملات آماده مصرف پودری  برپایه سیمان ، انواع روان کننده و پوزولان و پودرهای ویژه معدنی است .این ملات بدون انقباض و پرمقاومت ، با مقدار آب  کم ، روانی بسیار مطلوبی دارد سطح خود تراز مناسبی ایجاد می نماید و برای کف  سازی تا ضخامت 7 سانتی متر طراحی شده است.

مشاهده محصولات ملات خود تراز

headphone

گفتگوی آنلاین