خرید آنلاین ملات ترمیمی

خرید آنلاین ملات ترمیمی

خرید آنلاین ملات ترمیمی

خرید آنلاین ملات ترمیمی از فروشگاه ایران ایمارت

ترمیم کننده بتن ملاتی آماده برپایه سیمان می باشد ، باتوجه به ساختارتشکیل دهنده این ماده که در آن ازدانه بندی مناسب و پلیمرهای فعال شده استفاده گردیده است امکان اجرای ملاتی بدون انقباض با مقاومت فشاری و چسبندگی بالا به سطوح زیرکار و همچنین امکان نفوذ ناپذیرنمودن مقطع مورد کاربرد را نیزفراهم می سازد .

headphone

گفتگوی آنلاین