قیمت ملات ترمیمی

قیمت ملات ترمیمی

قیمت ملات ترمیمی

قیمت ملات ترمیمی از فروشگاه ایران ایمارت

یکی از مهمترین مشکلات تعمیر و بازسازی سازه های بتنی ، عدم سازگاری ملات تعمیری و بتن می باشد. از مهمترین عوامل در انتخاب مواد تعمیری مناسب برای بتن آسیب دیده ، حصول پیوستگی بین مواد تعمیری و بتن می باشد ، این پیوستگی باعث می شود که عضو ترمیم شده و بتن یکپارچه شده و در قسمت ترمیم شده دارای ضعف نباشد.

مشاهده محصولات ملات ترمیمی

headphone

گفتگوی آنلاین