ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت نانو سیلر نفوذگر

قیمت نانو سیلر نفوذگر

قیمت نانو سیلر نفوذگر

قیمت نانو سیلر نفوذگر از فروشگاه ایران ایمارت

متشکل از سه جزء مایع بر پایه یون های آلی و معدنی محلول در آب ، در محل با نسبت ذکر شده مخلوط می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌ گیرند. این محصول با نفوذ در بتن و واکنش با آهک آزاد بتن و همچنین با اجزای موجود در محیط ، لوله‌های مویینه را مسدود کرده و همچنین مقاومت سایشی و فشاری سطح بتن را نیز بهبود می‌دهد.

مشاهده محصولات قیمت سیلر

headphone

گفتگوی آنلاین