قیمت نانو سیلر نفوذگر

قیمت نانو سیلر نفوذگر

قیمت نانو سیلر نفوذگر

قیمت نانو سیلر نفوذگر از فروشگاه ایران ایمارت

متشکل از سه جزء مایع بر پایه یون های آلی و معدنی محلول در آب ، در محل با نسبت ذکر شده مخلوط می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌ گیرند. این محصول با نفوذ در بتن و واکنش با آهک آزاد بتن و همچنین با اجزای موجود در محیط ، لوله‌های مویینه را مسدود کرده و همچنین مقاومت سایشی و فشاری سطح بتن را نیز بهبود می‌دهد.

مشاهده محصولات قیمت سیلر

headphone

گفتگوی آنلاین