دانلود مبحث 8 طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنای (1)

دانلود مبحث 8 طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنای

دانلود مبحث 8 طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنای

مبحث 8 مقررات ملی سلختمان 

طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی
1. در فصل اول ویرایش جدید تعاریف اولیه مورد نیاز این مبحث از مقررات ملی ساختمان به صورت موردی ارائه شده است
2. فصل دوم از ویرایش جدید به معرفی خصوصیات مصالح مورد استفاده می‌پردازد که نسبت به ویرایش پیشین مفصل‌تر بوده و اطلاعات بیشتری جهت انتخاب مصالح در اختیار مهندسان قرار خواهد داد.
3. درویرایش جدید این مبحث، فصل سوم تحت عنوان "الزامات عمومی" به مباحث قبلی اضافه شده است که رعایت این ضوابط در کلیه ساختمان‌های موضوع این مبحث الزامی می‌باشد.
4. فصل چهارم ویرایش جدید به ارائه ضوابط "ساختمان‌های بنایی مسلح" اختصاص داده شده است. این ساختمان‌ها با توجه به اینکه عملکرد مناسبی در مقابل زلزله داشته و نیز به دلیل هزینه ساخت کمتر نسبت به سایر ساختمان‌ها، در کشورهای دیگر بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا کمیته مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان کلیات طراحی و اجرای این ساختمان‌ها را به عنوان یک گام اولیه و با امید به استفاده هرچه بیشتر این سازه‌ها در کشور در فصل چهارم ارائه نموده است.
5. در فصل ششم ویرایش جدید نیز فصل‌های "ساختمان‌های بنایی بدون کلاف" ، "ساختمان‌های خشتی" ، "ساختمان‌های سنگی" ویرایش پیشین ادغام شده و قسمت‌های تکراری آن‌ها حذف گردیده است.
ویرایش جدید مبحث هشتم نیز مانند سایر تالیفات بشری عاری از اشتباه نمی‌باشد، لذا از محققان و مهندسان محترم خواهشمندیم نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را جهت بررسی در اختیار این کمیته قرار دهند.  

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 8 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین