زودگیر کننده پودری

زودگیر کننده پودری

زودگیر کننده پودری

زودگیر کننده پودری فروشگاه ایران ایمارت

زودگیر بتن پودری محصولی است که با هدف تسریع هیدراسیون سیمان و کاهش زمان سخت شدن بتن یا ملات به آن اضافه می گردد. استفاده از این محصول در بتن، بدون ایجاد شوک حرارتی که دارای عوارض نامطلوب در کاهش مقاومت نهایی می باشد،  باعث حصول مقاومت بالاتر در سنین پایین بتن، کاهش زمان باز کردن قالبها و همچنین کاهش خطرات ناشی از تغییرات سریع دما خواهد شد. ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش آب وسیمان برای کاهش زمان گیرش بتن.

headphone

گفتگوی آنلاین