ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید اینترنتی زودگیر شاتکریت

خرید اینترنتی زودگیر شاتکریت

خرید اینترنتی زودگیر شاتکریت

خرید اینترنتی زودگیر شاتکریت از فروشگاه ایران ایمارت

این محصول نوعی افزودنی زود سخت شونده و زودگیر کننده است وبه منظور تسریع درگیرش اولیه و نهایی تمامی ملزومات سیمانی تولید ومورد استفاده قرار می گیرد ESA.A-S جهت عملیات شاتکریت به روش خشک مورد مصرف دارد .

مشاهده محصولات زودگیر شاتکریت

headphone

گفتگوی آنلاین