خرید آب بند کننده بتن

خرید آب بند کننده بتن

خرید آب بند کننده بتن

خرید آب بند کننده بتن از فروشگاه ایران ایمارت

آب بند کننده بتن ماده ای است که انبوهی از حفرات را در خود دارد نظیر ریز ترک ها و لوله های مویین. این ناپیوستگی های طبیعی میان اجزای بتن ، موجب بروز برخی نواقص در عملکرد سازه های بتنی می شود که از بزرگترین ایرادات بتن معمولی آن است که نفوذپذیری و تخلخل بالایی دارند می توان به نشت آب و سیالات دیگر از میان شکاف و ترکهای موجود در بتن اشاره کرد.

مشاهده محصولات آب بند کننده بتن

headphone

گفتگوی آنلاین