زودگیر پودری بتن

زودگیر پودری بتن

زودگیر پودری بتن

زودگیر پودری بتن فروشگاه ایران ایمارت

ماده افزودنی زودگیر کننده بتن پودری و یا به عبارتی دیگر زود سخت کننده بتن ، جهت تسریع گیرش اولیه و نهایی بتن و دستیابی به مقاومت های فشاری زودرس ، به مخلوط بتنی افزوده می شود. زودگیر کننده پودری بتن ، حل شدن آهک آلومین را در آب اختلاط بتن آسان نموده و فرایند آبگیری سیلیکات ها را تسریع می نماید.

headphone

گفتگوی آنلاین