قیمت زودگیر پودری بتن

قیمت زودگیر پودری بتن

قیمت زودگیر پودری بتن

قیمت زودگیر پودری بتن از فروشگاه ایران ایمارت

یک محصول آماده مصرف می باشد که جهت تسریع در زمان گیرش بتن مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از افزودنی به شکل پودر بوده و با افزایش سرعت هیدراتاسیون مناسب بتن ریزی در مناطق سردسیر می باشد.

headphone

گفتگوی آنلاین