ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت زودگیر پودری بتن

قیمت زودگیر پودری بتن

قیمت زودگیر پودری بتن

قیمت زودگیر پودری بتن از فروشگاه ایران ایمارت

یک محصول آماده مصرف می باشد که جهت تسریع در زمان گیرش بتن مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از افزودنی به شکل پودر بوده و با افزایش سرعت هیدراتاسیون مناسب بتن ریزی در مناطق سردسیر می باشد.

مشاهده محصولات زودگیر پودری بتن

headphone

گفتگوی آنلاین