ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید زودگیر پودری

خرید زودگیر پودری

خرید زودگیر پودری

خرید زودگیر پودری از فروشگاه ایران ایمارت

ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش آب وسیمان برای کاهش زمان گیرش بتن.

تسریع واکنش هیدراسیون بتن ، ساخت بتن و بتن ریزی در هوای سرد ، افزایش مقاومت اولیه بتن از خواص این محصول است.

مشاهده محصولات زودگیر پودری

headphone

گفتگوی آنلاین