خرید فوق روان کننده زودگیر

خرید فوق روان کننده زودگیر

خرید فوق روان کننده زودگیر

خرید فوق روان کننده زودگیر از فروشگاه ایران ایمارت

ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر ، ‌افزودنی مایع بر پایه پلی نفتالین سولفونات است که در فرمولاسیون آن از تسریع کننده های شیمیایی استفاده شده است فوق روان کننده زودگیر بتن علاوه بر ایجاد روانی در بتن و کاهش میزان آب بتن ، ‌باعث تسریع در گیرش بتن و افزایش مقاومت های اولیه و نهایی در زمان کوتاه شده و همچنین اثرات منفی تاخیر گیرش را در دمای کم جبران می کند.

headphone

گفتگوی آنلاین