ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

حباب هوا ساز

حباب هوا ساز

حباب هوا ساز

حباب هوا ساز فروشگاه ایران ایمارت

حباب ساز بتن یا هواساز بتن با ایجاد حباب های منظم و پیوسته کروی شکل در بتن باعث انسداد لوله های موئینه بتن شده و با مسدود کردن آنها مانع عبور آب و نفوذپذیری بتن می شوند. مصرف هواساز بتن یا حباب ساز بتن میزان مصرف آب بتن را در شرایط بتن ریزی در آب و هوای سرد کاهش می دهد که این کاهش آب مصرفی بتن ، خللی در کارائی بتن ایجاد نمی کند.

مشاهده محصولات حباب هوا ساز

headphone

گفتگوی آنلاین