حباب هوا ساز بتن

حباب هوا ساز بتن

حباب هوا ساز بتن

حباب هوا ساز بتن فروشگاه ایران ایمارت

حباب ساز بتن یا هواساز بتن موجب کاهش نفوذ پذیری بتن خواهد شد و با ایجاد حباب های هوا در بتن نفوذپذیری را به شکل ویژه ای کاهش خواهد داد. همچنین ترکیب محصول هواساز بتن با طرح اختلاط بتن موجب افزایش طول عمر بتن در برابر سیکل های ذوب و انجماد بتن خواهد شد.

headphone

گفتگوی آنلاین