ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

شرکت خانه سازی پارسمان سازه

شرکت خانه سازی پارسمان سازه

شرکت خانه سازی پارسمان سازه

 نام شرکت : خانه سازی پارسمان سازه
 نام مدیرعامل : محسن شهادیفر
 

شركت خانه‌سازی پارسمان‌سازه (بخش پارسمان شیمی) با بیش از یك دهه فعالیت در حوزه صنعت ساختمـان، با تكیه بر تجــربه و دانش فنی كارشناسان خود، همواره شركتی پیشرو در راستای ارتقا كیفی صنعت ساخت و ساز بوده است. گروه پارسمان به عنوان مجموعه‌ای فنی و تخصصی در دو واحد پارسمان ‏كوبیاكس ایران (مالك انحصــــــاری تكنولوژی كوبیاكس در ایـران ) و پارسمان شیمی ساختمان ایجاد گردیده است. در راستای توسعه فعالیت گروه پارسمان و با تكیه بر مطالعات انجـام شده در بخش تحقیق و توسعه، واحد پارسمان شیمی ساختمان در سال 1394 با هدف ارتقــا كیفی صنعت ساخت و ساز تاسیس شد. با توجه به نگاه دانش محور گروه پارسمـــــان، پارسمان شیمی ساختمان به عنوان واحدی فنی و مهندسی در حوزه محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت ساختمــان فعالیت دارد. پارسمان شیمی با تكیه بر تجربه و دانش از یك سو وارتبـاط مناسب با مراجع فنی و دانشگاهی و كشورهای پیشرفته و صاحب تكنولوژی از سویی دیگر، سعی در ارائه بهترین پاسخ به نیازهای این حوزه دارد.

headphone

گفتگوی آنلاین