ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

شرکت خانه سازی پارسمان سازه

شرکت خانه سازی پارسمان سازه

شرکت خانه سازی پارسمان سازه

 نام شرکت : خانه سازی پارسمان سازه
 نام مدیرعامل : محسن شهادیفر
 

شركت خانه‌سازی پارسمان‌سازه (بخش پارسمان شیمی) با بیش از یك دهه فعالیت در حوزه صنعت ساختمـان، با تكیه بر تجــربه و دانش فنی كارشناسان خود، همواره شركتی پیشرو در راستای ارتقا كیفی صنعت ساخت و ساز بوده است. گروه پارسمان به عنوان مجموعه‌ای فنی و تخصصی در دو واحد پارسمان ‏كوبیاكس ایران (مالك انحصــــــاری تكنولوژی كوبیاكس در ایـران ) و پارسمان شیمی ساختمان ایجاد گردیده است. در راستای توسعه فعالیت گروه پارسمان و با تكیه بر مطالعات انجـام شده در بخش تحقیق و توسعه، واحد پارسمان شیمی ساختمان در سال 1394 با هدف ارتقــا كیفی صنعت ساخت و ساز تاسیس شد. با توجه به نگاه دانش محور گروه پارسمـــــان، پارسمان شیمی ساختمان به عنوان واحدی فنی و مهندسی در حوزه محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت ساختمــان فعالیت دارد. پارسمان شیمی با تكیه بر تجربه و دانش از یك سو وارتبـاط مناسب با مراجع فنی و دانشگاهی و كشورهای پیشرفته و صاحب تكنولوژی از سویی دیگر، سعی در ارائه بهترین پاسخ به نیازهای این حوزه دارد.

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
headphone

گفتگوی آنلاین