ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

شرکت ردا كیمیا

شرکت ردا كیمیا

شرکت ردا كیمیا

 نام شرکت : ردا كیمیا
 نام مدیرعامل : حمید فتحعلی زاده
 

شركت مواد صنعتی و تجهیزات ردا كیمیا صنایع نفت و پتروشیمی ؛ مواد اولیه صنایع شیمیایی ساختمان ؛ مواد اولیه غذایی ؛ رزین صنعتی ؛ چسب و رنگ

headphone

گفتگوی آنلاین