ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

صنایع فروآلیاژ ایران

صنایع فروآلیاژ ایران

صنایع فروآلیاژ ایران

نام شرکت : صنایع فروآلیاژ ایران
 نام مدیرعامل : لیلا رضایی
 
زمینه های فعالیت : تولید فروسیلیسیم و پودر میكروسیلیكا پروژه‌ها : الف) فعالیت های انجام یافته در واحد تحقیق و توسعه 1- ساخت مركز تحقیقات كاربردی فروآلیاژها در پارك فن آوری پردیس در نزدیكی شهر تهران 2- بررسی تأثیر كاربرد دوده سیلیس تولیدی شركت صنایع فروآلیاژ ایران در بتن در شرایط مختلف آب و هوایی ایران با همكاری مركز تحقیقات ساختمان و مسكن (وابسته به وزارت راه و شهرسازی) 3- كسب گواهینامه فنی برای پودر میكروسیلیكا از مركز تحقیقات ساختمان و مسكن (وابسته به وزارت راه و شهرسازی) 4- بررسی امكان كاربرد پودر میكروسیلیكا در صنایع رنگ با همكاری پژوهشگاه صنایع رنگ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 5- كسب ده عدد گواهی‌نامه فنی از پژوهشگاه صنایع رنگ (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای كاربرد پودر میكروسیلیكا در صنایع رنگ 6- كسب گواهی استاندارد ملی برای فروسیلیسیم و پودر میكروسیلیكا از سازمان ملی استاندارد ایران ب) فعالیت های در دست اقدام 1- كاربرد پودر میكروسیلیكا در پلیمر های مختلف با همكاری مركز تحقیق و توسعه شركت رزیتان 2- جمع آوری اطلاعات فنی و كاربردی در مورد تولید نانوسیلیكا از پودر میكروسیلیكا 3- جمع آوری اطلاعات فنی و كاربردی در مورد تولید سیلیسیم فلزی 4- تجهیز نمودن شش آزمایشگاه مستقر در مركز تحقیقات كاربردی فروآلیاژها در پارك فناوری پردیس 5- كاربرد پودر میكروسیلیكا در تولید بتن های فوق مستحكم 6- كاربرد پودر میكروسیلیكا در تولید آسفالت های فوق مستحكم امكانات و تجهیزات: – آزمایشگاه شیمی مستقر در كارخانه – مركز تحقیقات كاربردی فروآلیاژها در پارك فناوری پردیس – سه دستگاه كامپیوتر به انضمام نرم افزارهای مربوطه – یك واحد كتابخانه در دفتر مركزی شركت در تهران
headphone

گفتگوی آنلاین