ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

طراحان بتن پدیدار

طراحان بتن پدیدار

طراحان بتن پدیدار

نام شرکت : طراحان بتن پدیدار
 نام مدیرعامل : هادی اعظم منش
 
 
این شركت در سال 1388 با نام (طراحان بتن پایدار) شروع به فعالیت نمود، سپس در سال 1393 به (طراحان بتن پدیدار) تغییر نام داده است. امیدواریم به عنوان عضو كوچكی از خانواده ی بزرگ تر صنعت شیمیایی ساختمان، توفیق همكاری سازنده با سایر اعضا را داشته و باعث ارتقای فرهنگ استفاده از قابلیت های این صنعت در سطح كشور باشیم.
headphone

گفتگوی آنلاین