ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

مجله مواد شیمیایی

مجله مواد شیمیایی

مجله مواد شیمیایی

نام شرکت : مجله مواد شیمیایی
 نام مدیرعامل : اكبر كریم بیگی
 
 

مجله مواد شیمیایی انتشار خود را از بهار 1383 آغاز كرد. این مجله سعی دارد تا اخبار و اطلاعات صنایع و مواد اولیه شیمیایی را پوشش دهد و در این راستا، خدمات زیر را ارائه می دهد:

1) انتشار ماهانه مجله مواد شیمیایی

2) انتشار سالانه بانك اطلاعات مواد و صنایع شیمیایی

3) پوشش دهی اخبار و اطلاعات در سایت مجله: www.chemical-materilas.com 5) ایجاد و مدیریت 5 گروه تلگرامی تخصصی نیازمندیهای مواد شیمیایی

headphone

گفتگوی آنلاین