ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

کاهنده آب بتن

کاهنده آب بتن

کاهنده آب بتن

کاهنده آب بتن فروشگاه ایران ایمارت

كاهنده آب مواد آلی و يا تركيبی از مواد آلی و معدنی هستند كه برای افزايش روانی بتن درمقدار آب معين ، يا كاهش مقدار آب مصرفی با حفظ روانی ، و يا هر دو به كار می‌روند.

برخی از اين افزودنی ‌ها ممكن است دارای تاثيرات جانبی کندگیری ، زودگيری ، زود سخت‌كنندگی يا هوازايی دربتن باشند كه در هنگام مصرف بايستی در نظر گرفته شوند.

مشاهده محصولات فوق روان کننده

headphone

گفتگوی آنلاین