ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

روان کننده بتن (6)

روان کننده بتن

روان کننده بتن

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1بررسی آزمایشگاهی تاثیر فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بر مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای با سنگدانه لیکا دانشنامه های تخصصی مشاهده
2بررسی آزمایشگاهی تاثیر فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی بتن سبک دانشنامه های تخصصی مشاهده
3انواع روان کننده و کاربردهای آن دانشنامه های تخصصی مشاهده
4افزودنی روان کننده پایه پلی کربوکسیلات دانشنامه های تخصصی مشاهده
5فوق روان کننده بتن چیست ؟ اجرایی، آموزشی دانشنامه های تخصصی مشاهده
6روان کننده بتن چیست ؟ دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین