ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت پودر منبسط کننده

قیمت پودر منبسط کننده

قیمت پودر منبسط کننده

قیمت پودر منبسط کننده از فروشگاه ایران ایمارت

بتن پس از گیرش دچار جمع شدگی می شود. جهت جبران این جمع شدگی در مواردي که این پدیده مشکل ساز است و یا در صورت نیاز به ایجاد انبساط از افزودنی منبسط کننده بتن استفاده می شود. منبسط کننده بتن پودري است که به هنگام تهیه بتن به آن اضافه می شود و علاوه بر ایجاد انبساط سبب کاهش آب مصرفی، افزایش روانی، جلوگیري از آب انداختن، جلوگیري از انقباض و افزایش مقاومت مکانیکی بتن می گردد.

مشاهده محصولات پودر منبسط کننده

headphone

گفتگوی آنلاین