آزمون ورود به حرفه (32)

آزمون ورود به حرفه

آزمون ورود به حرفه

داوطلبان آزمون­های ورود به حرفۀ مهندسان، کاردان­های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 آزمون محاسبات عمران 96 نظام مهندسی آزمون های مهندسی مشاهده
2 آزمون نظارت عمران 96 نظام مهندسی آزمون های مهندسی مشاهده
3 آزمون آزمایشی ارشد عمران پارسه آزمون های مهندسی مشاهده
4 آزمون برق محاسبات 96 آزمون های مهندسی مشاهده
5 آزمون برق نظارت 96 آزمون های مهندسی مشاهده
6 آزمون عمران اجرا 96 آزمون های مهندسی مشاهده
7 آزمون عمران محاسبات 96 آزمون های مهندسی مشاهده
8 آزمون معماری اجرا 96 آزمون های مهندسی مشاهده
9 آزمون عمران نظارت 96 آزمون های مهندسی مشاهده
10 آزمون معماری نظارت 96 آزمون های مهندسی مشاهده
11 آزمونک مبحث 9 ویژه عمران آزمون های مهندسی مشاهده
12 آزمونک مبحث 9 ویژه معماری آزمون های مهندسی مشاهده
13 پاسخ تشریحی اجرا آبان93 آزمون های مهندسی مشاهده
14 سوالات عمومی وزارت نیرو آزمون های مهندسی مشاهده
15 پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی ارشد آزمون های مهندسی مشاهده
16 پاسخ تشریحی محاسبات اسفند ۹۵ آزمون های مهندسی مشاهده
17 پاسخ تشریحی محاسبات بهمن 94 آزمون های مهندسی مشاهده
18 پاسخ تشریحی محاسبات مرداد 94 آزمون های مهندسی مشاهده
19 پاسخ جوش آزمون های مهندسی مشاهده
20 پاسخ نظارت عمران اسفند 95 آزمون های مهندسی مشاهده
21 پاسخنامه ازمون طراحی مهر 96 آزمون های مهندسی مشاهده
22 پاسخنامه آزمونک مبحث 9 ویژه عمران آزمون های مهندسی مشاهده
23 پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت معماری اسفندماه ۹۵ آزمون های مهندسی مشاهده
24 پاسخنامه تشریحی محاسبات عمران مهرماه ۹۶ آزمون های مهندسی مشاهده
25 پاسخنامه تشریحی کارشناسی رسمی 96 آزمون های مهندسی مشاهده
26 سوال جوش آزمون های مهندسی مشاهده
27 سوالات آزمون محاسبات اسفند ۹۵ آزمون های مهندسی مشاهده
28 سوالات معماری نظارت با پاسخ آزمون های مهندسی مشاهده
29 سوالات و کلید نقشه برداری اسفند 95 آزمون های مهندسی مشاهده
30 معماری نظارت اردیبهشت 97 آزمون های مهندسی مشاهده
31 منابع کنکور ارشد شهرسازی 95 آزمون های مهندسی مشاهده
32 منابع کنکور ارشد معماری 95 آزمون های مهندسی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین