ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت آب بند بتن

قیمت آب بند بتن

قیمت آب بند بتن

قیمت آب بند بتن از فروشگاه ایران ایمارت

ماده ای است بر پایه اسید های چرب که حاوی مواد پرکننده خلل و فرج و مواد دافع آب می باشد که طی واکنش با ترکیبات حاصل از هیدراسیون سیمان در داخل منافذ و حفره ها جاری شـده و نقش دافع آب و رطــوبت را به عهده می گیرد . نفـوذ نا پذیری بتن از عوامل تعیین کننده برای پیش بینی و ارزیابی دوام و استحکام بتــن می باشد. 

مشاهده محصولات آب بند بتن

headphone

گفتگوی آنلاین